Privacyverklaring

Bij Taxibedrijf de Kroon hechten we veel waarde aan uw privacy en streven ernaar uw persoonlijke gegevens op een veilige en transparante manier te verwerken. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens die we verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze taxi- en gerelateerde diensten in Nederland.

 1. Verzamelde Gegevens:

  • Persoonlijke Identificatiegegevens: Dit omvat uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere informatie die u verstrekt bij het boeken van een taxi of het gebruik van onze services.
  • Locatiegegevens: Wij verzamelen informatie over uw locatie wanneer u gebruik maakt van onze diensten voor de bestelling en levering van taxi’s.
  • Betalingsinformatie: Indien van toepassing, verzamelen we betalingsinformatie om de kosten van de verleende diensten te verwerken.
  • Communicatiegegevens: Wij bewaren communicatiegegevens zoals gesprekken, e-mails of berichten die u met ons uitwisselt met betrekking tot onze diensten.
 2. Gebruik van Gegevens:

  • Om de Diensten te Verlenen: We gebruiken uw gegevens om taxi’s te boeken, ritten te plannen, betalingen te verwerken en klantenservice te bieden.
  • Verbetering van de Dienstverlening: We analyseren gegevens om onze diensten te verbeteren, inclusief het optimaliseren van routes en het verbeteren van de algehele ervaring voor onze klanten.
  • Klantcommunicatie: We kunnen uw contactgegevens gebruiken om u te informeren over wijzigingen in onze diensten, speciale aanbiedingen of promoties.
  • Wettelijke Verplichtingen: We kunnen uw gegevens gebruiken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals belastingwetten of verzoeken van wetshandhavingsinstanties.
 3. Delen van Gegevens:

  • Met Derden: We delen uw gegevens met derden zoals chauffeurs, betaalverwerkers en andere dienstverleners die nodig zijn om onze diensten te leveren.
  • Wettelijke Vereisten: We kunnen uw gegevens delen als dit wettelijk vereist is of om onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen.
 4. Gegevensbeveiliging:

  • We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.
 5. Uw Rechten:

  • U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Neem contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze verklaring.
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat uw gegevens op een onrechtmatige manier zijn verwerkt.
 6. Bewaartermijn:

  • We bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in deze verklaring of zoals vereist door de wet.
 7. Wijzigingen in deze Verklaring:

  • We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina geplaatst en worden van kracht zodra ze zijn gepubliceerd.

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via deze website.